Hidayat Nur Wahid (HNW)

Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (lahir di Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960) adalah Ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dari 21 Mei 2000 hingga 11 Oktober 2004.

Amanah

Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR Republik Indonesia pada periode 2004-2009 setelah dalam pemilihan Calon Ketua MPR mengalahkan Sucipto dari PDIP dengan selisih dua angka yang diusung Koalisi Kebangsaan. Pada periode 2009-2014 beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Keluarga

Dari pernikahannya dengan Almarhum Hj. Kastian Indriawati, Hidayat mempunyai empat anak: Inayatu Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, dan Hubaib Shidiqi. Setelah istri pertamanya tersebut wafat, Hidayat Nur Wahid menikahi seorang janda dr. Diana Abbas Thalib pada tanggal 11 Mei 2008 di TMII.

Pendidikan

 • SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan Klaten, 1972
 • Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo, 1973
 • Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 1978
 • IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta ( Fakultas Syari'ah), 1979
 • Fakultas Dakwah & Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi, 1983
 • Judul Skripsi Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar
 • Program Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah Arab Saudi, jurusan Aqidah, 1987
 • Judul Tesis Al Bathiniyyaun Fi Indonesia,Ardh wa Dirosah
 • Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Medina, Arab Saudi, Fakultas Dakwah & Ushuludiin, Jurusan Aqidah, 1992
 • Judul Disertasi Nawayidh lir Rawafidh Lil Barzanji, Tahqiq wa Dirosah

Pekerjaan

 1. Dosen Pasca Sarjana Magister Studi Islam, UMJ
 2. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, UMJ
 3. Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 4. Dosen Fakultas Ushuluddin (Program Khusus) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 5. Dosen Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafiiyah, Jakarta
 6. Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta
 7. Dewan Redaksi Jurnal Ma'rifah
 8. Ketua Forum Dakwah Indonesia

Organisasi

 • Anggota PII (Pelajar Islam Indonesia), 1973
 • Andalan Koordinator Pramuka Gontor bidang kesekretariatan, 1977-1978
 • Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
 • Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981-1983
 • Ketua PPI Arab Saudi, 1983-1985
 • Peneliti LKFKH (Lembaga Kajian Fiqh dan Hukum) Al Khairot
 • Anggota Pengurus badan Wakaf Pondok Modern Gontor, 1999
 • Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2004-2009
 • Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014

Seminar dan Karya ilmiah

 1. Menghadiri undangan MASG di IIlinois, AS, 1994 (Menyampaikan prasaran)
 2. Menghadiri undangan International Islamic Student Organisation di Istambul, Turki, 1996
 3. Seminar Internasional madrasah wak Tanjung Al-Islamiyyah, Singapore, 1998 (Menyampaikan makalah).
 4. Menghadiri undangan Seminar International dari Moslem Association of Britain di Manchester dan London.
 5. Seminar mahasiswa Indonesia di Malaysia, 1999 (Menyampaikan makalah).
 6. Seminar Internasional dari LIPIA dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh, di Jakarta (Menyampaikan makalah), 1999 bersama KH. Irfan Zidny, MA, Prof.Ismail Sunni dan KH. Abdullah Syukri Zarkasi, MA.
 7. Menghadiri seminar Internasional di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, bekerjasama dengan Universitas Imam Muhammad Saud, Jakarta 1999.
 8. Menghadiri undangan festival nasional dan seminar internasional Janadriyah, Riyad, Arab Saudi (tahun 2000) bersama Prof. Dr. Nurcholis Madjid dan Prof. Dr. Amien Rais.
 9. Menghadiri undangan seminar Perkembangan Islam di Eropa dari Islamiska Forbundet I Sverige, Stockholm, Swedia.
 10. Menjadi Pembicara pada Seminar Mahasiswa Indonesia se - Timur Tengah dan Sekitarnya di Rabat - Maroko pada tanggal 28 - 29 Juli 2006.
 11. Berbagai seminar di dalam negeri
 12. Membimbing dan menguji tesis master mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Acara Televisi

Sejak bulan Juli 2005, Hidayat Nur Wahid merupakan narasumber tetap dalam program Titian Semangat dalam Hikmah Fajar di RCTI. Acara ini ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 04.30 hingga 05.00 WIB.

Kata Pengantar buku-buku terjemahan

 • Prinsip-prinsip Islam untuk kehidupan oleh Prof. Sholeh Shawi
 • Ensiklopedia Figh wanita oleh Prof. Abdul Karim Zaid (cetakan Rabbani Pres)
 • Pengantar studi Islam oleh Ust. Prof. Yusuf Al Qordhowi (cetakan Al-Kautsar)
 • As-Sunnah sebagai sumber ilmu dan kebudayaan oleh Ust. Prof. Yusuf Al Qordhowi (cetakan Al-Kautsar)
 • Fitnah Kubro, klarifikasi sikap para sahabat oleh Prof. Amhazun (cetakan Al-Haramain)
 • Kajian atas kajian Hadits Misogini (dalam buku Feminisme)
 • Tadabbur Surah Al Kahfi (dalam bulletin Tafakkur)
 • Tadabbur Surah Yasin (dalam bulletin Tafakur)
 • Editor terjemah tafsir Ibnu Katsir
 • Menulis rubrik HIKMAH di harian REPUBLIKA
 • Beberapa makalah diseminar-seminar
 • Tajdid sebagai sebuah harakah (jurnal Ma'rifah)
 • Revivalisme Islam dan Fundamentalisme sekuler dalam sorotan sejarah (dalam buku menggugat gerakan pembaharuan Islam)
 • Inklusivisme Islam dalam literatur klasik (dalam jurnal Profetika)
---
Sumber: Wikipedia dan beberapa referensi lainnya

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger